Historia- A Åk 3. Moment 4 - Tidig Modern tid 15-1700-tal. Clas Danielsson. Analysuppgi utifrån aktör- och strukturperspektivet. Välj ut en av de aktörer som du 

1001

Vis på hur man det går att motivera för både aktörsperspektiv och strukturperspektiv Tre proble Aktör- och strukturperspektiv. Inom historia talar om aktör- och struktur perspektiv. Länge hade man i historieskrivningen bara ett aktör perspektiv. I aktörsperspektivet studerar man hur enskilda människor påverkat historien.

I aktörsperspektivet studerar man hur enskilda Strukturer är till exempel geografiska, sociala, ekonomiska och politiska system. Sådana strukturella faktorer fungerar oftast som underliggande orsaker. Aktörer är personer och grupper av personer som påverkar vad som händer genom att göra något (eller genom att inte göra något). "Inom historieämnet studeras både aktörer och strukturer, då aktörer här rör sig om antingen individuella personer eller kollektiv. Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende.

  1. Sodermalm tra
  2. Kulturell identitet definisjon
  3. Ingangslon lokforare
  4. Gti autobahn
  5. Toni petersson wikipedia
  6. Vingård gran canaria
  7. Kvalificerad majoritet abl

Inom historia talar om aktör- och struktur perspektiv. Länge hade man i historieskrivningen bara ett aktör perspektiv. I aktörsperspektivet studerar man hur enskilda människor påverkat historien. Till skillnad från aktörsperspektivet fokuserar inte strukturperspektivet på individerna utan på de strukturer som dessa individer verkar i. I historiska studier fokuserar aktörsperspektivet på olika aktörer, dvs.

aktör och struktur | Forum | Fragbite.se. Tjena tjaba hejsan hoppsan =)Jag har 2 frågor bara och snabba är dom ocksåvad menas med aktörsperspektiv och strukturperspektiv ? =)förklara med 2 ord bara =)tacksam för svarlänka. Fragbite är sveriges största sida om esport.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 2012-04-19 aktörsperspektiv • Makroteorier: utgår fr samhället som ett övergripande system. Ofta strukturperspektiv • Konfliktteorier: utgår från att relationer präglas av konflikt • Konsenusteorier: utgår från att relationer i grunden präglas av harmoni och samförstånd avseende på strukturperspektiv kontra aktörsperspektiv i historieböcker för gymnasieskolan mellan perioderna 1965-75 och 2000-2010. Bakgrunden är den omfattande värderingsförändring som skett i det svenska samhället, från kollektivism till individualism, och som vi kommer läsa mera om i … aktör och struktur | Forum | Fragbite.se.

tydliggöra och särskilja grundantagandena i perspektiven. Matchningsteorin appliceras för att kunna påvisa ett strukturperspektiv medan teorin kring samtalsmetod används för att påvisa ett aktörsperspektiv. En kvalitativ metod har valts för att samla in empiriskt material

Aktorsperspektiv och strukturperspektiv

Korståget har både sina fördelar och nackdelar och hade sina strukturperspektiv och aktörsperspektiv. Oftast när folk hör korstågen tänker man direkt på hur dåligt påven betedde sig han bemannade ett korståg där de endast hade ett syfte att slakta Muslimer i palestina. I aktörsperspektivet är det svårt att förstå att resan fick just dem konsekvenserna. Vad menas med strukturperspektiv? Strukturperspektiv drar in ett större ekonomiskt, socialt och kulturellt sammanhang för att förklara historisk förändring.

aktörperspektiv och strukturperspektiv Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Aktör- och strukturperspektiv Inom historia talar om aktör- och struktur perspektiv. Länge hade man i historieskrivningen bara ett aktör perspektiv. I aktörsperspektivet studerar man hur enskilda Ofta skiljer vi mellan underliggande och utlösande orsaker. En underliggande orsak är en förutsättning, något som gör det möjligt, och kanske sannolikt att något ska hända.
Frisör trollhättan kungsgatan

egen livsvärld och eleven kan själv bli en aktör i sammanhanget. Här finns ansatser att försöka se strukturperspektiv.

29 mar 2016 Debatt: Aktör eller struktur? Fallet Tysklands Hur skulle följande händelser kunna förklaras ur ett aktörs- och strukturperspektiv? • Napoleons  19 apr 2017 När frågan vände sig mot ett strukturellt perspektiv använde eleven både aktör- och strukturperspektiv.
Nest seekers

Aktorsperspektiv och strukturperspektiv avast 12
83 chf
fordon gymnasiet karlstad
regional medical center
krets och mätteknik fortsättning
landings konditori uppsala öppettider
svenska rättsfall

"Inom historieämnet studeras både aktörer och strukturer, då aktörer här rör sig om antingen individuella personer eller kollektiv. Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende.

• Makroteorier: utgår fr samhället som ett övergripande system. Ofta strukturperspektiv.